Phụ kiện đường ống
Phụ kiện đường ống

Đầu nối sử dụng trong không gian hẹp SAG/ECMG

Bản vẽ kích thước Model Mã code L SAG4-6B 106366 4 SATG-6B 106064 ※ 1. Vui lòng mua riêng CS-4 và CN-4 ● Vật liệu: đồng thau(C3604) Bản vẽ kích thước Model Mã code L1 L2 T ECMG-6ALL 106382 23 14 M6×1 ECMG-6AL 106383 20 11 M6x1 Bản vẽ kích thước ※ 2. Vui lòng […]

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước

SAG · ECMG type (Narrow-place piping fittings)
 Dimensions

Model Mã code L
SAG4-6B 106366 4
SATG-6B 106064

※ 1. Vui lòng mua riêng CS-4 và CN-4

● Vật liệu: đồng thau(C3604)

Bản vẽ kích thước

SC · EC · TC type (connector)
 Dimensions

Model Mã code L1 L2 T
ECMG-6ALL 106382 23 14 M6×1
ECMG-6AL 106383 20 11 M6x1

Bản vẽ kích thước

SC · EC · TC type (connector)
 Dimensions

※ 2. Vui lòng mua riêng CS-4, CN-4, SAT-6A 

Model Mã code
ECMG-6BL 166039