Phụ kiện đường ống
Phụ kiện đường ống

Bạc lót SW

Bản vẽ kích thước Model Mã code d1(φ) d2(φ) t SW-10 207611 14 10.1 1 SW-12 207612 16 12.1 1.5   ● Vật liệu: đồng (C2600)

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước

Sealing washer
 Dimensions

Model Mã code d1(φ) d2(φ) t
SW-10 207611 14 10.1 1
SW-12 207612 16 12.1 1.5

 

● Vật liệu: đồng (C2600)