Cải tiến hệ thống bôi trơn

Cải tiến hệ thống bôi trơn

 

HOME Mục tiêu phát triển Hệ thống LHL Kết quả áp dụng Tiếng nói khách hàng Thiết bị hệ thống Hình ảnh cải tiến

 

Công ty LUBE được thành lập vào năm 1964, chúng tôi đã phát triển, sản xuất và bán các thiết bị bôi trơn tự động cung cấp cho các nhà sản xuất máy công nghiệp. 

Sau 52 năm chúng tôi đã nhận được sự hướng dẫn và kỳ vọng từ nhiều nhà sản xuất máy công nghiệp và người dùng máy công nghiệp ở cả trong và ngoài nước, phát triển hệ thống bôi trơn tự động tối ưu và chất bôi trơn ưu việt cho các dòng máy công nghiệp khác nhau trong nửa thế kỷ qua.

Là một công ty có thể đáp ứng toàn cầu hóa đang tăng tốc trong những năm gần đây, có thể trong 50 năm tới và thậm chí 100 năm tới tất cả dịch vụ khách hàng, sản phẩm của chúng tôi cùng toàn bộ nhân viên của công ty vẫn sẽ quyết tâm tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của khách hàng, sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo và tương lai của môi trường.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         Tháng 10 năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                             Tống Giám Đốc

                                                                                                                                                                                                                                             Horikoshi Eijiro