Phụ kiện đường ống
Phụ kiện đường ống

Nút bịt BP

Bản vẽ kích thước Model Mã code L T B BP-1 540170 7 R1/8 5 BP-2 290038 9 R1/4 6 ● Vật liệu: thép

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước

Blanking plug
 Dimensions

Model Mã code L T B
BP-1 540170 7 R1/8 5
BP-2 290038 9 R1/4 6

● Vật liệu: thép