Ứng dụng
Ứng dụng

Cầu cảng – máy xây dựng

Đối với các dòng máy, thiết bị máy ngành cầu cảng, máy xây dựng… đa phần hiện tại đang vẫn sử dụng phương pháp bôi trơn thủ công bằng tay. Chúng tôi tư vấn thiết kế hệ thống bôi trơn tự động tập trung tối ưu nhất để nhằm giảm thiểu sức lao động, ngăn ngừa hỏng hóc do lỗi bôi trơn bằng tay gây ra ( quên bôi trơn, bôi trơn thiếu…)