Ứng dụng
Ứng dụng

Môi trường – năng lượng

Tư vấn thiết kế giải pháp bôi trơn tự động cho thiết bị máy móc ngành môi trường- năng lượng. Giảm chi phí bảo trì, nâng cao tuổi thọ thiết bị máy bằng giải pháp bôi trơn ưu việt.