Đào tạo

Đào tạo

   Cùng với các nhà sản xuất máy chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo miễn phí để đào tạo, giúp khách hàng nắm bắt được nguyên lý hoặt động cũng như giúp khách hàng có những cảm nhận trực quan về hệ thống bôi trơn của LUBE trên toàn cầu.

   Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các chương trình đào tạo về vận hành, bão dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn theo yêu cầu của khách hàng tại địa điểm của khách hàng ( có mất phí)hoặc trung tâm đào tạo của công ty (miễn phí). Cam kết hỗ trợ khách hàng tối đa bằng việc tư vấn kỹ thuật qua hệ thống thông tin liên lạc.