Ứng dụng
Ứng dụng

Thực phẩm – thức uống

Máy móc trong ngành thực phẩm thức uống yêu cầu đòi hỏi một hệ thống bôi trơn tối ưu trong đó loại chất bôi trơn sử dụng phải đạt được chứng chỉ an toàn vệ sinh quốc tế NSF-H1.

Với model mỡ LFL180-H1 là loại mỡ chính hãng do LUBE sản xuất cho chứng nhận NSF H1 (số chứng nhận: 154492) dùng trong hệ thống bôi trơn tập trung trong các dòng máy phục vụ sản xuất trong ngành công nghiệp thực phẩm thức uống.