LUBE VIETNAM
LUBE VIETNAM

KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG BÔI TRƠN

Khi các chất rắn tiếp xúc với nhau, giữa 2 bề mặt tiếp xúc tạo ra một liên kết dính ở đó. Việc làm giảm ma sát bằng cách tạo ra một lớp màng mỏng chất lỏng hoặc thể khí để không làm phát sinh liên kết dính đó người ta gọi là BÔI TRƠN.

Chất được sử dụng cho mục đích đó gọi là CHẤT BÔI TRƠN.

Có dạng bôi trơn thể rắn và bôi trơn thể lỏng.

Bôi trơn thể rắn là phương pháp bôi trơn tạo ra lớp bột rắn giữa bề mặt ma sát tiếp xúc với nhau. Theo định luật ma sát Cu long thì có tồn tại loại bột molypden disulfide  và than chì.

Bôi trơn thể lỏng là bôi trơn bằng cách tạo thành một màng chất lỏng có kích thước 10-5 mm hoặc hơn trên bề mặt ma sát và tuân theo định luật ma sát nhớt Newton.

Định luật ma sát Coulomb( cu lông) có nghĩa là lực ma sát F chỉ tỷ lệ với tải trọng thẳng đứng P không phụ thuộc vào tốc độ trượt và diện tích tiếp xúc.

Lực ma sát F = μP

Định luật ma sát nhớt Newton là ma sát trong chất bôi trơn.

Nó tỷ lệ thuận với vận tốc ma sát u và diện tích ma sát A và tỷ lệ nghịch với chiều dày màng chất lỏng h0.

Lực ma sát F = (ηuA / h0) κ

Những yêu cầu cho mục đích bôi trơn:

  • chức năng chống ma sát: Giảm ma sát, mài mòn và sinh nhiệt
  • chức năng làm mát: Ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ trong bộ phận bôi trơn
  • Chức năng làm kín : Độ kín của xi lanh và piston
  • Chức năng ngăn ngừa ăn mòn: Ngăn chặn gỉ và ăn mòn
  • Chức năng chống bụi: Ngăn ngừa tạp chất lạ
  • chức năng làm sạch: làm sạch … loại bỏ tạp chất lạ, duy trì sự sạch sẽ
  • chức năng phân tán của ứng suất: Sự phân tán của tải trọng tập trung lên bánh răng, ổ trục

Để đạt được các mục tiêu trên, ba yếu tố sau đây phải được xem xét:

  1. Các điều kiện hoạt động như tải trọng, nhiệt độ, tốc độ quay, v.v. trên bề mặt ma sát (ổ trục, bánh răng, mặt trượt, v.v.)
  2. Loại chất bôi trơn và hiệu suất
  3. Phương pháp bôi trơn và điều kiện bôi trơn

Mục đích bôi trơn có thể đạt được khi ba yếu tố này được kết hợp tốt với nhau.

Cung cấp chất bôi trơn thích hợp đúng lượng, đúng thời điểm, hiệu quả và đáng tin cậy vào điểm cần bôi trơn