Mỡ chính hãng LUBE
Mỡ chính hãng LUBE

Hộp mỡ tái sử dụng RECOG

Hộp mỡ tái sử dụng RECOG chính hãng của LUBE
Tiết kiệm, thân thiện với môi trường
Có thể dùng thay thế hộp mỡ dung tích 700ml hiện tại của LUBE

Thông tin chi tiết