LUBE VIETNAM
LUBE VIETNAM

Triển lãm METALEX VIETNAM 2015

Thời gian diễn ra: Từ 08/10 đến 10/10/2015
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh