Thư viện ảnh
Thư viện ảnh

TRIỂN LÃM VIETNAM MANUFACTURING EXPO 2016

“Vietnam Manufacturing Expo (VME) 2016”, “Triển lãm sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (ICSV) 2016” và “Vietnam Sheet Metal (VSM) 2016” “Vietnam Manufacturing Expo 2016” diễn ra từ ngày 6 – 8 tháng Tư, 2016 trong thời gian 09h00 – 17h00 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hanoi – Cung văn Hóa, Hà Nội, Việt Nam.