Thư viện ảnh
Thư viện ảnh

Cải tiến bơm dầu sang bơm mỡ LHL cho máy robodrill

Model máy Fanuc robodrill nguyên bản sử dụng hệ thống bơm dầu hãng VOGEL. Bằng những ưu điểm của hệ thống LHL của LUBE mang lại Khách Hàng đã quyết định chuyển đổi nâng cấp lên hệ thống mỡ LHL của LUBE.

HỆ THỐNG LHL CỦA LUBE TIẾNG NÓI KHÁCH HÀNG VỀ HỆ THỐNG LHL
HÌNH ẢNH TRƯỚC CẢI TIẾN HÌNH ẢNH SAU CẢI TIẾN

SO SÁNH LỢI ÍCH KINH TẾ KHI DÙNG MỠ LHL & DẦU. CLICK ĐỂ TẢI FILE  

(ví dụ tham khảo tính ở máy fanuc robodrill, máy càng lớn lợi ích kinh tế mang lại càng nhiều).