Hệ thống bơm dầu PDI
Hệ thống bơm dầu PDI

Bộ chia PV chuyên dùng cho van MO

Model Dùng kết nối van, đường ống chính phi 6 Model Mã code Thông số PV-1 206481 Loại đơn 1 cổng Vật liệu :Kẽm đúc (ZDC)   Bản vẽ kích thước     Model Model Mã code Thông số L1 L2 PV-2 206482 Loại đơn 2 cổng 49 38 PV-3 206483 Loại đơn 3 cổng […]

Thông tin chi tiết

Model

Dùng kết nối van, đường ống chính phi 6
Model Mã code Thông số
PV-1 206481 Loại đơn 1 cổng
Vật liệu :Kẽm đúc (ZDC)
 

Bản vẽ kích thước

Dimensional drawing
 
 

Model

Model Mã code Thông số L1 L2
PV-2 206482 Loại đơn 2 cổng 49 38
PV-3 206483 Loại đơn 3 cổng 65 54
PV-4 206484 Loại đơn 4 cổng 81 70
PV-5 206485 Loại đơn 5 cổng 97 86
PV-6 206486 Loại đơn 6 cổng 113 102
PV-7 206487 Loại đơn 7 cổng 129 118
PV-8 206489 Loại đơn 8 cổng 145 134
Vật liệu: Kẽm đúc (ZDC)
 

Bản vẽ kích thước

Dimensional drawing
 
 

Model

Model Mã code Thông số
PV-2D 206491 Loại đối xứng 2 cổng
Vật liệu: SUS3604C
 

Bản vẽ kích thước

Dimensional drawing
 

Model

Model Mã code Thông số L1 L2
PV-4D 206492 Loại đối xứng 4 cổng 49 38
PV-6D 206493 Loại đối xứng 6 cổng 65 54
PV-8D 206494 Loại đối xứng 8 cổng 81 70
PV-10D 206495 Loại đối xứng 10 cổng 97 86
PV-12D 206496 Loại đối xứng 12 cổng 113 102
Vật liệu: SUS3604C
 

Bản vẽ kích thước

Dimensional drawing