Hệ thống bơm dầu PDI
Hệ thống bơm dầu PDI

Bộ chia dầu PVS dùng cho van MOS

Model Model Mã code Thông số L1 L2 PVS-2S 206572 Loại đơn 2 cổng 47 34 PVS-3S 206573 Loại đơn 3 cổng 63 50 PVS-4S 206574 Loại đơn 4 cổng 78 65 PVS-5S 206575 Loại đơn 5 cổng 93 80 PVS-6S 206576 Loại đơn 6 cổng 108 95 PVS-7S 206577 Loại đơn 7 cổng 123 […]

Thông tin chi tiết

Model

Model Mã code Thông số L1 L2
PVS-2S 206572 Loại đơn 2 cổng 47 34
PVS-3S 206573 Loại đơn 3 cổng 63 50
PVS-4S 206574 Loại đơn 4 cổng 78 65
PVS-5S 206575 Loại đơn 5 cổng 93 80
PVS-6S 206576 Loại đơn 6 cổng 108 95
PVS-7S 206577 Loại đơn 7 cổng 123 110
PVS-8S 206578 Loại đơn 8 cổng 138 125
Vật liệu: Kẽm đúc (ZDC)

 

Bản vẽ kích thước

Dimensional drawing

Model

Model Mã code Thông số
PVS-2D 206554 Two-way 2ports
Vật liệu: Kẽm đúc (ZDC)

 

Bản vẽ kích thước

Dimensional drawing

Model

Model Mã code Thông số
PVS-4D 206557 Loại đối xứng 4 cổng
Vật liệu: Kẽm đúc (ZDC)

 

Bản vẽ kích thước

Dimensional drawing