Thư viện ảnh
Thư viện ảnh

lắp hệ thống bơm mỡ tự động cho máy Robodrill @-T14iF

Model máy Robodrill @-T14iF nguyên bản sử dụng hệ thống bôi trơn bằng vú mỡ. Định kỳ công nhân sẽ phải thực hiện công việc tra dầu mỡ bằng tay thông qua hệ thống vú mỡ. Việc tra dầu mỡ thủ công này gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thọ của linh kiện máy ( Tra dầu mỡ không đúng cách: tra nhiều quá, ít quá…; quên bôi trơn…). Bằng việc nâng cấp lắp đặt hệ thống bơm mỡ tự động LHL của LUBE đã ngăn ngừa được những tình trạng nói trên.

HỆ THỐNG LHL CỦA LUBE TIẾNG NÓI KHÁCH HÀNG VỀ HỆ THỐNG LHL
HÌNH ẢNH TRƯỚC CẢI TIẾN HÌNH ẢNH SAU CẢI TIẾN
 

SO SÁNH LỢI ÍCH KINH TẾ KHI DÙNG MỠ LHL & DẦU. CLICK ĐỂ TẢI FILE  

(ví dụ tham khảo tính ở máy fanuc robodrill, máy càng lớn lợi ích kinh tế mang lại càng nhiều).