Tank dầu

Tank thép 2ℓ

Bản vẽ kích thước Bơm sử dụng Model Bơm sử dụng Mã code Vị trí lỗ gá tank T-20L-AF ACM-Ⅱ、AM、ADM 104301 Dưới T-20L-AB 104401 Ngang T-20L-HF AMI-300S、AMI-300 104303 Dưới T-20L-HB 104403 Ngang T-20L-KF AMI-1000S、AMI-1000 104302 Dưới T-20L-KB 104402 Ngang ● Vật liệu :SPCC Dung tích tổng :3.2ℓ DUng tích sử dụng :2.1ℓ Màu sơn :Bạc Cách sử dụng […]

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước

Metal reservoirs2ℓDimensions

Bơm sử dụng

Model Bơm sử dụng Mã code Vị trí lỗ gá tank
T-20L-AF ACM-Ⅱ、AM、ADM 104301 Dưới
T-20L-AB 104401 Ngang
T-20L-HF AMI-300S、AMI-300 104303 Dưới
T-20L-HB 104403 Ngang
T-20L-KF AMI-1000S、AMI-1000 104302 Dưới
T-20L-KB 104402 Ngang

● Vật liệu :SPCC Dung tích tổng :3.2ℓ DUng tích sử dụng :2.1ℓ Màu sơn :Bạc

Cách sử dụng đúng

● Không sử dụng dung dịch.
● 1 năm vệ sinh tank 1 lần.
● Để biết chi tiết, xem sách hướng dẫn sử dụng.