Hệ thống bơm mỡ LHL
Hệ thống bơm mỡ LHL

Bộ chia MUJ

Bộ chia dùng kết nối van mỡ MU hoặc phân nhánh đường ống.

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước:

Dimensional Drawing

Model Mã code
MU-SC 619841

● (Thân van): Hợp kim đồng thau

Model Mã code
MU-BP 619840

● (Thân van): Hợp kim đồng thau

Model Mã code
MU-SA 611850

● (Thân van): Hợp kim đồng thau

Bản vẽ kích thước:

Dimensional Drawing

Model Mã code Thông số L1 L2
MUJ-1S 216101 Loại đơn 1 cổng 31 20
MUJ-2S 216102 Loại đơn 2 cổng 47 36
MUJ-3S 216103 Loại đơn 3 cổng 63 52
MUJ-4S 216104 Loại đơn 4 cổng 79 68
MUJ-5S 216105 Loại đơn 5 cổng 95 84
MUJ-6S 216106 Loại đơn 6 cổng 111 100
MUJ-7S 216107 Loại đơn 7 cổng 127 116
MUJ-8S 216108 Loại đơn 8 cổng 143 132
MUJ-9S 216109 Loại đơn 9 cổng 159 148
MUJ-10S 216110 Loại đơn 10 cổng 175 164
Model Mã code Thông số L1 L2
MUJ-2D 216121 Loại đối xứng 2 cổng 31 20
MUJ-4D 216122 Loại đối xứng 4 cổng 47 36
MUJ-6D 216123 Loại đối xứng 6 cổng 63 52
MUJ-8D 216124 Loại đối xứng 8 cổng 79 68
MUJ-10D 216125 Loại đối xứng 10 cổng 95 84
MUJ-12D 216126 Loại đối xứng 12 cổng 111 100
MUJ-14D 216127 Loại đối xứng 14 cổng 127 116
MUJ-16D 216128 Loại đối xứng 16 cổng 143 132

● Vật liệu: Nhôm (A6063S-T5)