Hệ thống bơm mỡ phân bổ song song
Hệ thống bơm mỡ phân bổ song song

Van mỡ MG2/MG2C

Model Mã code Lưu lượng(mℓ) L(mm) dấu   MG2-3 205741 0.03 48 3           HEX12 MG2-5 205742 0.05 5 MG2-10 205743 0.1 10 MG2-20 205744 0.2 64 20 MG2-30 205745 0.3 30 MG2-50 205746 0.5 50 MG2C-3 205731 0.03 53.5 3 MG2C-5 205732 0.05 5 MG2C-10 205733 0.1 10 MG2C-20 205734 […]

Thông tin chi tiết

Model Mã code Lưu lượng(mℓ) L(mm) dấu  
MG2-3 205741 0.03 48 3

 

 

 

 

 

HEX12

MG2-5 205742 0.05 5
MG2-10 205743 0.1 10
MG2-20 205744 0.2 64 20
MG2-30 205745 0.3 30
MG2-50 205746 0.5 50
MG2C-3 205731 0.03 53.5 3
MG2C-5 205732 0.05 5
MG2C-10 205733 0.1 10
MG2C-20 205734 0.2 69.5 20
MG2C-30 205735 0.3 30
MG2C-50 205736 0.5 50

Bản vẽ kích thước

Dimensional Drawing

Thông số

Áp suất làm việc 2.5MPa
Áp suất hồi phục 1.4MPa

Specifications

Nguyên lý hoạt động

Operating Principle