Tank dầu

Tank thép 4ℓ

Bản vẽ kích thước Bơm sử dụng Model Mã code Vị trí bơm Vị trí lỗ gá tank Công tắc mức dầu AMZ100S AMO  AMR-Ⅲ-150 T-40L-AOF 104356 Phải Dưới — T-40L-AOB 104456 Phải Ngang — MMXL-Ⅲ MMX-Ⅱ AMS PM-8S T-40L-LXF 104343 Trái Dưới — T-40L-LXB 104443 Trái Ngang — T-40L-RXF 104344 Phải Dưới — T-40L-RXB […]

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước

Metal reservoirs
4ℓDimensions

Bơm sử dụng Model Mã code Vị trí bơm Vị trí lỗ gá tank Công tắc mức dầu
AMZ100S
AMO 
AMR-Ⅲ-150
T-40L-AOF 104356 Phải Dưới
T-40L-AOB 104456 Phải Ngang
MMXL-Ⅲ
MMX-Ⅱ
AMS
PM-8S
T-40L-LXF 104343 Trái Dưới
T-40L-LXB 104443 Trái Ngang
T-40L-RXF 104344 Phải Dưới
T-40L-RXB 104444 Phải Ngang
AMI-300S
AMI-300
T-40L-LHF 104348 Trái Dưới Không có
T-40L-LHB 104448 Trái Ngang Không có
T-40L-RHF 104349 Phải Dưới Không có
T-40L-RHB 104449 Phải Ngang Không có
T-40L-OLHF 104354 Trái Dưới
T-40L-OLHB 104454 Trái Ngang
T-40L-ORHF 104355 Phải Dưới
T-40L-ORHB 104455 Phải Ngang
AMI-1000S
AMI-1000
T-40L-LKF 104346 Trái Dưới Không có
T-40L-LKB 104446 Trái Ngang Không có
T-40L-RKF 104347 Phải Dưới Không có
T-40L-RKB 104447 Phải Ngang Không có
T-40L-OLKF 104352 Trái Dưới
T-40L-OLKB 104452 Trái Ngang
T-40L-ORKF 104353 Phải Dưới
T-40L-ORKB 104453 Phải Ngang
ACM-Ⅱ
AM
ADM
T-40L-LAF 104341 Trái Dưới Không có
T-40L-LAB 104441 Trái Ngang Không có
T-40L-RAF 104342 Phải Dưới Không có
T-40L-RAB 104442 Phải Ngang Không có
T-40L-OLAF 104350 Trái Dưới
T-40L-OLAB 104450 Trái Ngang
T-40L-ORAF 104351 Phải Dưới
T-40L-ORAB 104451 Phải Ngang

● Vật liệu :SPCC Dung tích tổng:6.3ℓ Dung tích sử dụng :4.2ℓ Màu sơn :Bạc

Cách sử dụng đúng

● Không sử dụng dung dịch.
● 1 năm vệ sinh tank 1 lần.
● Để biết chi tiết, xem sách hướng dẫn sử dụng.