Phụ kiện bơm mỡ
Phụ kiện bơm mỡ

Tấm gá bơm

Model Mã code Tấm gá dọc cho bơm model P 531155 Tấm gá ngang cho bơm model P 531187 Tấm gá dọc cho bơm model EGM-50TH 531355 Tấm gá ngang cho bơm model EGM-50TH 531356     Bản vẽ kích thước

Thông tin chi tiết

Model Mã code
Tấm gá dọc cho bơm model P 531155
Tấm gá ngang cho bơm model P 531187
Tấm gá dọc cho bơm model EGM-50TH 531355
Tấm gá ngang cho bơm model EGM-50TH 531356

 

 

Bản vẽ kích thước

Pump取付板 Dimensions