Phụ kiện bơm dầu
Phụ kiện bơm dầu

Lọc khí điều chỉnh AW20

Bản vẽ kích thước Model Mã code AW20-01BG 229570

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước

AW-20 type(Filter regulator)
 Dimensional Drawing

Model Mã code
AW20-01BG 229570