Hệ thống bơm dầu chạy khí
Hệ thống bơm dầu chạy khí

Vòi phun dầu tích hợp van định lượng FDM

Bản vẽ kích thước: Vòi phun dầu tích hợp van Model Mã code Tổng lưu lượng(mℓ/shot) FDM-3 225022 0.03 FDM-5 225023 0.05 FDM-10 225024 0.1 FDM-20 225025 0.2 FDM-30 225026 0.3 FDM-50 225027 0.5 ※ Đang sử dụng đầu phun JO8 (225006). Trường hợp sử dụng đầu phun JO5 (225007) và JO2 (225008) vui lòng […]

Thông tin chi tiết

Bản vẽ kích thước:

FDM type(PMtypePump専用部品)
 Dimensional Drawing

Vòi phun dầu tích hợp van

Model Mã code Tổng lưu lượng(mℓ/shot)
FDM-3 225022 0.03
FDM-5 225023 0.05
FDM-10 225024 0.1
FDM-20 225025 0.2
FDM-30 225026 0.3
FDM-50 225027 0.5

※ Đang sử dụng đầu phun JO8 (225006). Trường hợp sử dụng đầu phun JO5 (225007) và JO2 (225008) vui lòng liên hệ riêng.